บริการบัญชีเงินฝากและบริหารสภาพคล่อง

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

Card image

เงินฝากกระแสรายวัน

เงินฝากกระแสรายวันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

อ่านต่อ

Card image

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์ที่เพิ่มค่าด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูง สามารถฝาก ถอน ออมเงิน หมุนเวียนบัญชีเมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการทำให้มีความคล่องตัวและดอกเบี้ยในบัญชีเพิ่มขึ้นทุกวัน

อ่านต่อ

Card image

เงินฝากประจำ

เงินฝากประจำสร้างหลักประกันที่มั่นคงในอนาคต สามารถเลือกระยะเวลาในการฝาก พร้อมรับผลตอบแทนสูง

อ่านต่อ

Card image

เงินฝากเงินตราต่างประเทศ

รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน

อ่านต่อ