บริการเลตเตอร์ออฟเครดิตสินค้าออก

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ให้บริการเร็วๆนี้

บริการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิต

บริการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิต

ธนาคารให้บริการแจ้งเปิด L/C หรือบริการแจ้งแก้ไข L/C (L/C Amendment) กับผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันว่า จะชำระเงินค่าสินค้าด้วยวิธีการแบบ L/C

อ่านต่อ

บริการยืนยันเลตเตอร์ออฟเครดิต

บริการยืนยันเลตเตอร์ออฟเครดิต

ธนาคารให้บริการยืนยันชำระเงินตาม L/C กับผู้ขายที่ไม่มั่นใจว่าจะได้รับชำระเงินค่าสินค้า เพราะไม่เชื่อมั่นในความน่าเชื่อถือของธนาคารผู้เปิด L/C หรือประเทศของธนาคารผู้เปิด L/C

อ่านต่อ

บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต

บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต

Letter of Credit negotiation is defined within Uniform Customs & Practice for Documentary Credits as the "giving of value". In effect, by negotiating export documents under a Letter of Credit

อ่านต่อ

บริการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต

บริการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต

ธนาคารให้บริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารภายใต้วิธีการชำระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit: L/C) ที่ผู้ขายได้ส่งสินค้าไปแล้ว และยื่นเอกสารให้กับธนาคารเพื่อส่งไปเรียกเก็บเงินยังธนาคารผู้เปิดL/C ที่เป็นตัวแทนของผู้ซื้อสินค้า

อ่านต่อ