บริการสำหรับผู้นำเข้า

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ให้บริการเร็วๆนี้

Card image

บริการเลตเตอร์ออฟเครดิตสินค้าเข้า

ธนาคารให้บริการเปิด Letter of Credit (L/C) กับผู้ซื้อที่ตกลงกับผู้ขายว่าจะใช้วิธีการชำระเงินแบบ L/C โดยผู้ซื้อสามารถเปิด L/C ได้ภายใต้วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร

อ่านต่อ

Card image

บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า

บริการสำหรับผู้ซื้อ ในการชำระเงินค่าสินค้าตามตั๋วเงินเรียกเก็บ (B/C) ที่ผู้ขายในต่างประเทศรวบรวมเอกสารทางการค้าจัดส่งให้กับผู้ซื้อผ่านธนาคาร เพื่อให้ผู้ซื้อดำเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับมอบเอกสาร

อ่านต่อ

Card image

บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า

ธนาคารให้บริการสินเชื่อระยะสั้นทรัสต์รีซีท (Trust Receipt: T/R) แก่ผู้ซื้อ โดยธนาคารจะชำระค่าส่งสินค้า และบริการให้แก่ผู้ขายไปก่อน โดยผู้ซื้อสามารถชำระเงินคืนให้กับธนาคารในภายหลังตามระยะเวลาที่กำหนด

อ่านต่อ

Card image

บริการออกหนังสือค้ำประกันให้กับบริษัทเรือ

ธนาคารให้บริการลงนามรับประกัน ในหนังสือค้ำประกัน เพื่อออกสินค้า (Shipping Guarantee: S/G) ที่ผู้ซื้อ รับมาจากบริษัทขนส่งสินค้าหรือบริษัทเรือ เพื่อขอให้ส่งมอบสินค้ากับผู้ซื้อที่ต้องการรับสินค้ากรณีสินค้ามาถึงก่อนที่ต้นฉบับใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill of Lading: B/L) จะมาถึง ภายใต้การนำเข้าสินค้าด้วยวิธี การชำระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit: L/C) หรือการส่งตั๋วเงินเรียกเก็บ (Bills for Collection: B/C)

อ่านต่อ

Card image

บริการเงินโอนต่างประเทศขาออก

ธนาคารให้บริการโอนเงินผ่านระบบ SWIFT ไปยังธนาคารผู้ขายหรือผู้ส่งออกในต่างประเทศ เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ตามคำสั่งของผู้ซื้อหรือผู้นำเข้า

อ่านต่อ