บริการจ่ายและรับชำระเงิน

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

Card image

บริการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร

ช่วยให้คุณสะดวก คล่องตัวกับการโอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติเพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงาน ให้พนักงานของคุณได้รับเงินเดือนพร้อมกันตามกำหนด

อ่านต่อ

Card image

บริการโอนเงินเข้าบัญชีรายย่อยอัตโนมัติตามคำสั่ง

ช่วยให้คุณชำระเงินให้กับคู่ค้า หรือผู้รับผลประโยชน์ที่มีบัญชีกับธนาคารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

อ่านต่อ

Card image

บริการโอนเงินรายย่อยต่างธนาคาร

ช่วยให้คุณชำระเงินให้กับคู่ค้า หรือผู้รับผลประโยชน์ที่มีบัญชีต่างธนาคารที่เป็นสมาชิกผ่านการโอนเงินเข้าบัญชี ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

อ่านต่อ

Card image

บริการโอนเงินผ่านบาทเนต

บริการโอนเงิน ระหว่างสถาบันการเงิน และเพื่อบุคคลที่สาม เพื่อรับ–ส่ง ข้อความทางการเงิน และคำสั่งโอนเงินระหว่างสถาบันการเงิน ระบบบาทเนตเป็นระบบที่มีการเชื่อมโยงระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับสถาบันการเงินต่างๆ เป็นระบบการชำระเงินที่มีผลสมบูรณ์โดยทันที เปิดให้บริการทุกวันทำการธนาคารในวันทำการ ตั้งแต่ 8.30 – 14.30 น.

อ่านต่อ

Card image

บริการตัวแทนรับชำระเงินผ่านช่องทางธนาคาร

เป็นบริการที่ให้คุณรับชำระค่าสินค้าและบริการจากลูกค้าของคุณได้อย่างสะดวกหลากหลายช่องทาง พร้อมข้อมูลผู้ที่ชำระเงินให้คุณ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ

Card image

บริการหักบัญชีรายย่อยอัตโนมัติตามคำสั่ง

เป็นบริการที่เพิ่มความสะดวกในการชำระเงินให้กับลูกค้าของคุณ และช่วยให้คุณรับเงินได้อย่างรวดเร็ว ตรงเวลา

อ่านต่อ

Card image

บริการรับขน - นำส่งเงินสดนอกสถานที่ (Cash Pick up Service)

อำนวยความสะดวกสำหรับการฝากเงินสด หรือถอนเงินสดจากบัญชี จำนวนมากเป็นประจำ เพื่อให้ธนาคารนำเงินสดฝากเข้าบัญชี หรือนำเงินสดที่บริษัทได้มีคำสั่งถอนเงินไปยังบริษัท หรือสาขา หรือสถานที่ที่บริษัทกำหนดตามวันเวลาที่ได้ตกลงกัน

Read More

Card image

บริการสินเชื่อรับซื้อลดเช็คจากชาวไร่อ้อย

การให้บริการสินเชื่อรับซื้อลดหนี้สินสนับสนุนชาวไร่อ้อยล่วงหน้าเพื่อปลูกอ้อย โดยมีสัญญาว่าเมื่ออ้อยโตเต็มที่แล้วชาวไร่จะตัดอ้อยและนำมาขายให้แก่โรงงาน

Read More

Card image

บริการหักบัญชีอัตโนมัติและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

บริการสำหรับผู้ชำระเงินซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยสามารถส่งคำสั่งชำระเงินพร้อมข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย มายังธนาคารผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคาร (LH Bank Speedy) เพื่อให้ธนาคารเป็นตัวแทนในการนำส่งภาษี หัก ณ ที่จ่ายให้กับผู้รับชำระเงิน (ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในด้านการจัดส่งเอกสารภาษี และช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน

Read More