• บริการ LH Bank Speedy สำหรับนิติบุคคล สามารถทำธุรกรรมทางการเงินที่เชื่อถือได้อย่างสะดวก ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางคอมพิวเตอร์ เพียงคลิก ธุรกรรมทางการเงินของบริษัทก็เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็น
  • โอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง ทั้งแบบทันทีหรือตั้งโอนไว้ล่วงหน้า
  • โอนเงินไปให้บุคคลอื่นภายในธนาคาร ทั้งแบบทันทีหรือตั้งโอนไว้ล่วงหน้า
  • โอนเงินต่างธนาคาร
  • โอนเงินจำนวนมากไปยังบัญชีต่างธนาคาร หรือหน่วยงานราชการบางแห่ง ภายในวันเดียวผ่านระบบบาทเน็ต
  • โอนเงินแบบ Bulk Payment / SMART*
  • บริการ Direct Debit / Credit*
  • จ่ายเงินเดือนพนักงาน
  • ชำระค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งชำระสินเชื่อ
  • ดูการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก/บัญชีสินเชื่อที่ลงทะเบียน
  • อายัดเช็คสั่งจ่าย
  • ตรวจสอบสถานะของเช็ค
  • สั่งซื้อสมุดเช็ค
  • กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ใช้ระบบ
  • เพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมด้วยเครื่อง Secure Pass หรือ Token

*หมายเหตุ ท่านสามารถโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่นได้เฉพาะวันที่ธนาคารเปิดทำการ เท่านั้น

วงเงินในการทำรายการ LH Bank Speedy สำหรับนิติบุคคล

*หมายเหตุ

 • วงเงินโอนต่อวันในข้อ 2 - 5 เป็นวงเงินรวมกัน ซึ่งสามารถโอนเงินและชำระค่าสินค้าและบริการไม่เกินวงเงินโอนต่อวันต่อบัญชีที่ธนาคารกำหนด
 • กรณีโอนเงินไปบัญชีต่างธนาคาร สามารถโอนเงินได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 699,999 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และต้องไม่เกินวงเงินโอนต่อวันต่อบัญชีที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าสามารถขอปรับเพิ่มวงเงิน เป็นยอดรวมกันได้สูงสุดไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อวันต่อบัญชี โดยการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านสาขาของธนาคาร ซึ่งธนาคารจะดำเนินการปรับเพิ่มวงเงินให้ผู้ขอใช้บริการไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันที่ธนาคารได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว

 

คู่มือการใช้งาน

จุดเด่นของบริการ

 • เพิ่มความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมทางการเงิน
  • ทำรายการแบบ Real-time เงินเข้าบัญชีผู้รับเงินทันที
  • มีอีเมล แจ้งเตือนรายการรออนุมัติ
  • สามารถใช้บริการได้ทุกวัน 24 ชม
 • ระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล
  • การเข้ารหัสและถอดรหัสผ่าน Secure Sockets Layer (SSL) 256-bit
  • สามารถกำหนดบทบาทในการทำธุรกรรม (ผู้บริหารระบ / ผู้ทำรายการ / ผู้อนุมัติรายการ)
  • ใช้เครื่องสร้างรหัสอัตโนมัติ (Token) ในการอนุมัติรายการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

 • สะดวก ทำธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถเรียกดูยอดเงินคงเหลือในบัญชีได้ตลอด 24 ชม.
 • ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสาขา
 • มั่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสากล และเครื่องสร้างรหัสอัตโนมัติ (Token)