• ธนาคารให้บริการโอนเงินผ่านระบบ SWIFT ไปยังธนาคารผู้ขายหรือผู้ส่งออกในต่างประเทศ เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ตามคำสั่งของผู้ซื้อหรือผู้นำเข้า

จุดเด่นของบริการ

  • สามารถทำรายการโอนเงินด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารที่สะดวก ใช้งานง่าย และมีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล ซึ่งช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
  • บริการแจ้งรายละเอียดการโอนเงินผ่านทางอีเมล เมื่อธนาคารโอนเงินตามคำขอเรียบร้อยแล้ว

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • สะดวก ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อเปรียบเทียบกับการชำระเงินด้วยวิธีอื่น
  • คล่องตัวสูง สามารถบริหารช่วงเวลาเพื่อชำระค่าสินค้า และเพิ่มความยืดหยุ่นการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน