• เงินฝากออมทรัพย์ที่เพิ่มค่าด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูง สามารถฝาก ถอน ออมเงิน หมุนเวียนบัญชีเมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการทำให้มีความคล่องตัวและดอกเบี้ยในบัญชีเพิ่มขึ้นทุกวัน

จุดเด่นของบริการ

  • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
  • สะดวกสบาย คล่องตัว ประหยัดเวลา ฝาก-ถอนได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน
  • จ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีทุกสิ้นงวดบัญชี (เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม)
  • ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกัน
  • ใช้เป็นหลักฐานในการขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • ฝาก ถอน โอน จ่าย ได้อย่างคล่องตัวผ่านหลากหลายช่องทาง
  • ดอกเบี้ยเพิ่มทุกวัน โอนเข้าบัญชีทุกๆ เดือนมิถุนายนและธันวาคม
  • ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีได้ที่สาขา หรือบริการดิจิทัลแบงก์กิ้ง

*หมายเหตุ

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย