• ธนาคารให้บริการรับเงินผ่านระบบ SWIFT จากผู้ซื้อสินค้าที่อยู่ต่างประเทศที่ชำระค่าสินค้าและบริการให้กับผู้ขาย หรือผู้ส่งออกในประเทศไทย เพียงผู้ขายหรือผู้ส่งออกแจ้งให้ผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าที่ต่างประเทศทราบข้อมูลการโอนเงินผ่านธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์*
 • เมื่อธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รับเงินโอนจากธนาคารผู้ซื้อที่อยู่ต่างประเทศ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขายทราบ และดำเนินการนำเงินเข้าบัญชีผู้ขาย
 • *ผู้ขายต้องแจ้งข้อมูลบัญชีของท่านให้กับคู่ค้าทราบ ดังนี้
  • เลขที่บัญชีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
  • ชื่อธนาคาร: Land and Houses Bank PCL
  • รหัสธนาคาร (SWIFT CODE): LAHRTHB2

จุดเด่นของบริการ

 • โอนเงินเข้าบัญชี รวดเร็ว หลังจากที่ทราบการตกลงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
 • รองรับการโอนเงินจากต่างประเทศได้ทั่วทุกมุมโลก ผ่านเครือข่ายธนาคารพันธมิตร
 • บริการรับทำรายงานธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

 • สะดวก รวดเร็ว รับเงินทันที คล่องตัวในการทำธุรกรรม
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อเปรียบเทียบกับการรับชำระเงินด้วยวิธีอื่น
 • ยืดหยุ่นสูง สามารถรออัตราแลกเปลี่ยนที่พอใจ สูงสุดได้ถึง 360 วัน