• บริการที่ธนาคารค้ำประกันภาระหน้าที่ของผู้ขอเปิด SBLC ในกรณีต่างๆ ให้แก่ ผู้รับประโยชน์ทั้งในและต่างประเทศ

จุดเด่นของบริการ

  • หนังสือค้ำประกันของธนาคารได้รับความเชื่อถือในระดับสากล

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • มั่นใจได้ว่าเมื่อมาเปิด Standby L/C กับธนาคารแล้ว ทางผู้ขายจะดำเนินการตามที่ได้ตกลงกันไว้