• เงินฝากกระแสรายวันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
  • ประเภทมีดอกเบี้ย
  • ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท

จุดเด่นของบริการ

 • เพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจ รับดอกเบี้ยเพิ่มพูนทุกวัน และสะดวกกับการเบิก-ถอน ไม่ว่าจะเป็นจ่ายผ่านเช็ค หรือถอนผ่านบัตรเอทีเอ็ม/เดบิต
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • สะดวกสบายและปลอดภัยกับการใช้เช็คเบิก-ถอน เงินสด โดยไม่ต้องพกพาเงินสดติดตัวเป็นจำนวนมาก
 • เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารเงินในบัญชีกระแสรายวันและได้รับดอกเบี้ย
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจการค้า
 • สร้างเครดิตและความน่าเชื่อถือของลูกค้าหรือผู้ที่ลูกค้าร่วมธุรกิจ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

 • เพิ่มความสะดวก ให้ธุรกิจคุณไม่ติดขัด
 • ไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมาก เพราะสั่งจ่ายผ่านเช็ค

*หมายเหตุ

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย