ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

บริการเลตเตอร์ออฟเครดิตสินค้าเข้า

ธนาคารให้บริการเปิด Letter of Credit (L/C) กับผู้ซื้อที่ตกลงกับผู้ขายว่าจะใช้วิธีการชำระเงินแบบ L/C โดยผู้ซื้อสามารถเปิด L/C ได้ภายใต้วงเงินสินเชื่อท

อ่านต่อ

บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า

บริการสำหรับผู้ซื้อ ในการชำระเงินค่าสินค้าตามตั๋วเงินเรียกเก็บ(B/C)ที่ผู้ขายในต่างประเทศรวบรวมเอกสารทางการค้าจัดส่งให้กับผู้ซื้อผ่านธนาคารเพื่อให้ผู้ซ

อ่านต่อ

บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า

ธนาคารให้บริการสินเชื่อระยะสั้นทรัสต์รีซีท (Trust Receipt: T/R)แก่ผู้ซื้อ โดยธนาคารจะชำระค่าส่งสินค้าและบริการให้แก่ผู้ขายไปก่อนโดยผู้ซื้อสามารถชำระเง

อ่านต่อ