ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

บริการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิต

ธนาคารให้บริการแจ้งเปิด L/C หรือบริการแจ้งแก้ไข L/C (L/C Amendment) กับผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันว่า จะชำระเงินค่าสินค้าด้วยวิธีการแบบ L/C

อ่านต่อ

บริการยืนยันเลตเตอร์ออฟเครดิต

ธนาคารให้บริการยืนยันชำระเงินตาม L/C กับผู้ขายที่ไม่มั่นใจว่าจะได้รับชำระเงินค่าสินค้า เพราะไม่เชื่อมั่นในความน่าเชื่อถือของธนาคารผู้เปิด L/C หรือประเ

อ่านต่อ

บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต

Letter of Credit negotiation is defined within Uniform Customs & Practice for Documentary Credits as the "giving of value". In effect, by negotiating

อ่านต่อ