• รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • สะดวกสบาย ธุรกรรมทำง่าย ทั้งฝาก ถอน หรือโอนเงินระหว่างบัญชี
  • บริหารบัญชีอุ่นใจ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
  • เลือกออมได้ตามใจหลากหลายสกุลเงินที่รับฝากเลือกเปิดบัญชี ออมทรัพย์ ประจำ หรือกระแสรายวัน
  • เพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมด้านต่างประเทศ